Begeleiding voor medewerkers die complexe rouw ervaren    

 

Privacyverklaring

Versie 2023


 


ALGEMEEN
Mrs. Tears gebruikt gegevens over bezoekers van haar websites nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Mrs. Tears stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking. Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms jouw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Ik gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en ik herleid deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Mrs. Tears registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.


 WEBBEZOEK
Wanneer je mijn website bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw opvragingen in zogenaamde logfiles op de server bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische analyses gedurende 50 maanden bewaard. Ik ga niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en ik herleid deze gegevens dus niet tot jouw persoon.
GOOGLE ANALYTICS
Mrs. Tears kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Mrs. Tears te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
NIEUWSBRIEVEN
Wanneer je je aan- of afmeldt voor een van de e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van jouw mutatie samen met je e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Jouw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van je abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor jouw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot jouw persoon kan worden herleid. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt je op deze manier af te melden, dan zal ik jou bij uitzondering na ontvangst van jouw schriftelijke verzoek van de abonneelijst verwijderen.
CONTACTFORMULIEREN EN E-MAIL
Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op deze websites invult en opstuurt, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je toestuurt samen met de technische kenmerken door mij bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in mijn e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
UITZONDERINGEN: MISBRUIK, VERPLICHTINGEN
Wanneer er naar mijn oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze faciliteiten, dan kan ik bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan ik de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan ik pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel jou in rechte te kunnen aanspreken.
Mrs. Tears stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
VERZOEK RICHTEN AAN MRS. TEARS
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Mrs. Tears, dan kun je dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kan ik niet garanderen dat zo'n verzoek mij bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Ik achten me daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Mrs. Tears, Narcislaan 6-51, 8441 GX te Heerenveen.